תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 25
72%
מגדר
66 / 42
64%
כללי
129 / 51
40%