תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 24
69%
מגדר
66 / 41
63%
כללי
129 / 50
39%