תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 23
66%
מגדר
66 / 40
61%
כללי
129 / 49
38%