תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 22
63%
מגדר
66 / 39
60%
כללי
129 / 48
38%