תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 21
60%
מגדר
66 / 38
58%
כללי
129 / 47
37%