תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 20
58%
מגדר
66 / 37
57%
כללי
129 / 46
36%