תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 19
55%
מגדר
66 / 36
55%
כללי
129 / 45
35%