תוצאה
אישי
קטגוריה
44 / 4
10%
מגדר
63 / 9
15%
כללי
129 / 44
35%