תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 18
52%
מגדר
66 / 35
54%
כללי
129 / 43
34%