תוצאה
אישי
קטגוריה
44 / 2
5%
מגדר
63 / 6
10%
כללי
129 / 39
31%