תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 17
49%
מגדר
66 / 33
50%
כללי
129 / 37
29%