תוצאה
אישי
קטגוריה
52 / 18
35%
מגדר
140 / 34
25%
כללי
318 / 39
13%