תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 16
46%
מגדר
66 / 30
46%
כללי
129 / 33
26%