תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 6
60%
מגדר
140 / 33
24%
כללי
318 / 38
12%