תוצאה
אישי
קטגוריה
52 / 17
33%
מגדר
140 / 32
23%
כללי
318 / 37
12%