תוצאה
אישי
קטגוריה
44 / 1
3%
מגדר
63 / 2
4%
כללי
129 / 31
25%