תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 8
89%
מגדר
66 / 29
44%
כללי
129 / 30
24%