תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 15
43%
מגדר
66 / 28
43%
כללי
129 / 29
23%