תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 14
40%
מגדר
66 / 27
41%
כללי
129 / 28
22%