תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 13
38%
מגדר
66 / 26
40%
כללי
129 / 27
21%