תוצאה
קטגוריה
31 / 22
71%
מגדר
61 / 34
56%
כללי
92 / 46
50%