תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 12
35%
מגדר
66 / 25
38%
כללי
129 / 26
21%