תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 11
32%
מגדר
66 / 24
37%
כללי
129 / 25
20%