תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 3
25%
מגדר
66 / 23
35%
כללי
129 / 23
18%