תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 10
29%
מגדר
66 / 22
34%
כללי
129 / 22
18%