תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 9
26%
מגדר
66 / 21
32%
כללי
129 / 21
17%