תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 8
23%
מגדר
66 / 20
31%
כללי
129 / 20
16%