תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 7
20%
מגדר
66 / 19
29%
כללי
129 / 19
15%