תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 7
78%
מגדר
66 / 18
28%
כללי
129 / 18
14%