תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 6
67%
מגדר
66 / 17
26%
כללי
129 / 17
14%