תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 6
18%
מגדר
66 / 15
23%
כללי
129 / 15
12%