תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 5
56%
מגדר
66 / 14
22%
כללי
129 / 14
11%