תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 5
15%
מגדר
66 / 13
20%
כללי
129 / 13
11%