תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
140 / 18
13%
כללי
318 / 18
6%