תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 4
12%
מגדר
66 / 12
19%
כללי
129 / 12
10%