תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 4
45%
מגדר
66 / 11
17%
כללי
129 / 11
9%