תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 3
34%
מגדר
66 / 10
16%
כללי
129 / 10
8%