תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 3
9%
מגדר
66 / 9
14%
כללי
129 / 9
7%