תוצאה
אישי
קטגוריה
52 / 7
14%
מגדר
140 / 14
10%
כללי
318 / 14
5%