תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
66 / 6
10%
כללי
129 / 6
5%