תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
66 / 4
7%
כללי
129 / 4
4%