תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 1
3%
מגדר
66 / 2
4%
כללי
129 / 2
2%