תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 3
60%
מגדר
44 / 20
46%
כללי
60 / 20
34%