תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 9
100%
מגדר
66 / 64
97%
כללי
129 / 105
82%