תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
44 / 15
35%
כללי
60 / 15
25%