תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 4
58%
מגדר
44 / 14
32%
כללי
60 / 14
24%