תוצאה
אישי
קטגוריה
15 / 3
20%
מגדר
44 / 13
30%
כללי
60 / 13
22%