תוצאה
קטגוריה
32 / 4
13%
מגדר
75 / 7
10%
כללי
109 / 7
7%
Swim 16/109
T1
Bike 16/109
T2
Run 2/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:48
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:16:03
Bike 18K 18.00 Km 00:27:22
Bike 24K 24.00 Km 00:58:20
Total Bike 24.00 Km 00:58:20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:10:57
Run 5K 5.00 Km 01:22:13
Total Run 5.00 Km 01:22:13
מעבר
T1 00:03:38
T2 00:01:24
הצג מפה