תוצאה
קטגוריה
39 / 6
16%
מגדר
82 / 10
13%
כללי
94 / 11
12%
Swim 39/94
T1
Bike 5/94
T2
Run 10/94
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:12:34
Swim 1500m 1500 m 00:26:06
Total Swim 1500 m 00:26:06
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:30:55
Bike 18K 18.00 Km 00:41:47
Bike 24K 24.00 Km 00:51:07
Bike 30K 30.00 Km 01:02:08
Bike 36K 36.00 Km 01:31:57
Total Bike 36.00 Km 01:31:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 5K 5.00 Km 01:34:52
Run 7.5K 7.50 Km 01:45:47
Run 10K 10.00 Km 02:20:40
Total Run 10.00 Km 02:20:40
מעבר
T1 00:03:22
T2 00:01:51
הצג מפה