תוצאה
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
75 / 28
38%
כללי
109 / 33
31%
Swim 44/109
T1
Bike 30/109
T2
Run 37/109
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:10:54
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 12K 12.00 Km 00:17:53
Bike 18K 18.00 Km 00:29:59
Bike 24K 24.00 Km 01:02:51
Total Bike 24.00 Km 01:02:51
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:19:34
Run 5K 5.00 Km 01:33:46
Total Run 5.00 Km 01:33:46
מעבר
T1 00:05:24
T2 00:02:35
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 משה חג'בי 01:31:12
2 מוטי ליברמן 01:33:46
3 אהרון אדרעי 01:48:30
4 ארנון שושן 02:07:42
5 צבי רוטברט 02:13:18